Algemene Voorwaarden Caresse Cosmetics BV

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Caresse Cosmetics BV (met KvK-nummer: 3416 6389), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons te zoeken via info@caresse-cosmetics.nl of per post: Caresse Cosmetics BV, Wagenweg 250, 2012 NP Haarlem (NL). U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer +31(0)23-5428980. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen producten tegen een droge mond, zoals Mondgel, Mondspray, Mondspoeling en Tandpasta.

Artikel 2 – Registratie
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook ons Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met IDeal. De verzendkosten komen voor uw rekening, tenzij u boven het minimale orderbedrag voor franco levering besteld.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. GLS  verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 – 4 werkdagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 4 werkdagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet ongebruikt zijn). Dit kunt u doen door een email te sturen naar info@caresse-cosmetics.nl.  Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en openen voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. U kunt hiervoor het contactformulier op onze website gebruiken of anders uw klacht per mail sturen (zo snel en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@caresse-cosmetics.nl.  Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Holland bevoegd.